Betingelser

Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder, av 2. desember 1985. (rev. 1997)

Ansvarsbegrensning jfr.§10 er NOK 10 mill og §11.6 er NOK 0,1 mill. Frist ihht. §14.4 er 3 mnd.

Verkstedet er ikke ansvarlig for tids- eller avbruddstap.

Verkstedet er ikke ansvarlig for tilsyn med fartøy inne for reparasjon uten at dette er avtalt skriftlig.

Leveringsbetingelser:Ihht. tilbud eller avtale. For øvrig ihht NL92.

Betalingsbetingelser: 30% ved oppstart, kontant ved levering eller etter annen avtale.

Ved større oppdrag forutsettes deloppgjør.

Øvrige betingelser: Frakt o.l. er tillegg om ikke annet er avtalt.

Overtid beregnes generelt som tillegg.

Merarbeid som følge av oppståtte endringer fra rederi/konsulent /pålegg fra off. myndigheter eller andre er tillegg..

Alle priser ekskl. mva